Фрезоване


Фрезоване


Стандарт
При повишени разходи
Диаметър на фрезер
1.50mm; 1.60mm; 2.00mm; 2.40mm
0.80mm; 0.90mm; 1.00mm;
1.20mm; 1.30mm; 1.40mm;
1.80mm; 1.90mm; 2.50mm
Разстояние между платките при разделянето им чрез фрезоване
5.00mm

Допустимо отклонение на фрезован контур (за линейни размери)≤ 200mm ±0.1mm
> 200mm≤ 300mm ±0.15mm
> 300mm ±0.2mm
≤ 200mm -0.1mm (±0.05;+0.1)
> 200mm≤ 300mm ±0.1mm
> 300mm ±0.1mm
Пробиване на отвор жлеб
Ø 0.8mm - 3.0mm
l ≥ 2d
Ø 0.8mm - 3.0mm
l ≤ 2d
Допустимо отклонение между отвори и контур
±0.15mm
±0.1mm
Фрезоване на вътрешни ъгли от контура
R ≥ 0.8mm

Възможни решения за малък радиус на закръгление, без използване на малки инструменти:

a ≥ 0.8mm

b ≥ 1.6mm

d ≥ 1.6mm

R ≤ 0.8mm
Дълбочинно фрезоване

a - отклонение ±0.15mm на 100mm