Продукти Печатни платки Стандартни ПП:

Многослойни ПП


Материал за вътрешни слоеве


Стандартно
С повишени производствени разходи

Тип материал

FR4 (Tg 135 °C)

FR4 (Tg 150°C), FR4 (Tg 170 °C)

Дебелина без базовата мед

0.20mm; 0.25mm; 0.36mm; 0.51mm; 0.76mm; 1.00mm

0.30mm; 0.41mm; 0.61mm

Базова мед

18µm; 35µm

70µm; 105µm

Толеранс в дебелина вкл. базовата мед

MIL-S-139 4 9H tolerance,
 last edition, grade II
IPC 4101A grade B


Характеристики на материала

Диелектрична проницаемост εr при 1MHz 

Диелектрични загуби tanδ при 1MHz
Устойчивост към токови утечки CTI
Електрическа якост (минимална)

Клас на негоримост 

4.6 - 4.9


0.019

200 degree

39kV/mm

UL 94V-0

Препрег


Стандартно
С повишени производствени разходи

Тип материал

FR4 (Tg 135 °C)

FR4 (Tg 150°C), FR4 (Tg 170 °C)

Тип препрег

1080; 2116; 7628


Дебелина на материала

63µm; 110µm; 180µm


Характеристики на материала

Диелектрична проницаемост εr при 1MHz 

Диелектрични загуби tanδ при 1MHz
Устойчивост към токови утечки CTI
Електрическа якост (минимална)
Клас на негоримост 

4.6 - 4.9


0.019

200 degree

39kV/mm
UL 94V-0

Минимална крайна мед в зависимост от базовата мед и дебелината на платката


Standart

Крайна мед / базова мед /дебелина на платката

43µm / 18µm / 0.8 ÷ 2.0mm

60µm / 35µm / 0.8 ÷ 3.2mm

95µm / 70µm / 0.8 ÷ 2.0mm

130µm / 105µm / 0.8 ÷ 2.0mm

130µm / 105µm / 2.1 ÷ 3.2mm

Толеранс

±10%

±10%

Многослойните печатни платки се изграждат от материал FR4, върху който се реализират вътрешните слоеве и слоеве препрег. Пакетът се ламинира с медно фолио, върху което се реализират външните слоеве на платката.

Минималната обща дебелина на слоевете препрег между всеки слой от сърцевината трябва да е най-малко два пъти по-голяма от дебелината на базовата мед на материала.

Желателно е конструкцията на пакета да е симетрична, за да се избегнат деформации при топлинното разширение на материала. Многослойната печатна платка може да се изработи и с несиметрична конструкция, когато подредбата и дебелината на слоевете се посочат от клиента.

На склад имаме следния препрег: 

ТипДебелина
1080
приблизително 0,063 mm
2116
приблизително 0,110 mm
7628
приблизително 0,180 mm

Стандартни конструкции на многослойни печатни платки в СЕТ

Крайната дебелина на многослойната печатна платка е дебелината на пакета след пресоване, включително дебелината на отложените галванични покрития и нанесената защитна маска.

Стандартна структура на 4-слойна ПП
Крайна дебелина 1.6mm ± 10%

Стандартна структура на 6-слойна ПП
Крайна дебелина 1.6mm ± 10%

Стандартна структура на 8-слойна ПП
Крайна дебелина 1.6mm ± 10%