Покрития


Оловно

Спойващи покрития
Sn/Pb – покритие, изравнено с горещ въздух HAL

Стандартно

Топография
изпъкнала *
Дебелина на слоя
около 1-35µm *
Въздействия в/у способността за съхранение

Корозия на покритията
некритична
Растеж на зоната за дифузия
некритична ***
Спойваемост/Многократна спойваемост

Способност за запояване, при 1-ви процес на запояване
добраp style="display: none">SET</
Под O2 при по-продължително въздействие
добра
Под O2 при кратко въздействие
добра
Под N2 при по-продължително въздействие
добра
Под N2 при кратко въздействие

Други приложения

Директни щепселни контактни съединения
неподходяща
Техника за запресоване
неподходяща
Алуминиево „бондване” (метод за монтиране чрез пресоване)
неподходяща
Използване на клавиатура
неподходяща

Особени предимства:
Здрави повърхности за запояване в мястото на запояване, способност за добро съхранение.

Особени недостатъци:
Неравни повърхности, поради това BGA и подобни контактни площадки са критични, високо термично HAL натоварване.

СЕТ АД може да препоръча следните решения:

За всички електрически схеми, където изпъкналостта не води до проблеми и термичното HAL натоварване е некритично.

Безоловно

Безоловни спойващи покрития
калаено покритие, изравнено с горещ въздух – безоловен HAL 

Стандартно

Топография
изпъкнала *
Дебелина на слоя
около 1-35µm *
Въздействия в/у способността за съхранение

Surface corrosion
некритична
Растеж на зоната за дифузия
некритична ***
Спойваемост/Многократна спойваемост

Способност за запояване, при 1-ви процес на запояване
добра
Под O2 при по-продължително въздействие
добра
Под O2 при кратко въздействие
добра
Под N2 при по-продължително въздействие
добра
Под N2 при кратко въздействие
добра
Други приложения

Директни щепселни контактни съединения
неподходяща
Техника за за пресоване
подходяща в известна степен
Aluminum bonding /method of assembly by pressing/
неподходяща
Използване на клавиатура
неподходяща

Особени предимства:
Здрави повърхности за запояване в мястото на запояване, способност за добро съхранение

Особени недостатъци:
Неравни повърхности, поради това BGA и подобни контактни площадки са критични, високо термично HAL натоварване

СЕТ АД може да препоръча следните решения:

За всички електрически схеми, където изпъкналостта не води до проблеми и термичното HAL натоварване е некритично.

Стандартно
Oрганична пасивация
Лак SL1232 (PETERS). Само за едностранните платки


Химично покритие

Хим. никел-злато

Стандартно

Топография
равна**
Дебелина на слоя
около 2-5µm Ni;
0.08-0.10µm Au **
Въздействия в/у способността за съхранение

Surface corrosion
некритична
Растеж на зоната за дифузия
некритична
Спойваемост/Многократна спойваемост

Способност за запояване, при 1-ви процес на запояване
добра
Под O2 при по-продължително въздействие
добра
Под O2 при кратко въздействие
добра
Под N2 при по-продължително въздействие
добра
Под N2 при кратко въздействие
добра
Други приложения

Директни щепселни контактни съединения
подходяща
Техника за за пресоване
подходяща до известна степен
Алуминиево „бондване” (метод за монтиране чрез пресоване)подходяща
Използване на клавиатура
да

Особени предимства:
Универсални, равни покрития, добра способност за съхранение

Особени недостатъци:
„Черни площадки“ като риск по отношение на загуби, високи разходи

СЕТ АД може да препоръча следните решения:

За претенциозните SMD електрически схеми и /или специални функции като бондиране.

Хим. калай

Стандартно

Топография
равна**
Дебелина на слоя
около 0.75-0.85µm **
Въздействия в/у способността за съхранение

Surface corrosion
некритична
Растеж на зоната за дифузия
критична***
Спойваемост/Многократна спойваемост

Способност за запояване, при 1-ви процес на запояване
добра
Под O2 при по-продължително въздействие
критична
Под O2 при кратко въздействие
критична
Под N2 при по-продължително въздействие
добра
Под N2 при кратко въздействие
добра
Други приложения

Директни щепселни контактни съединения
подходящи
Техника за за пресоване
подходяща
Алуминиево „бондване” (метод за монтиране чрез пресоване)
подходящ
Използване на клавиатура
непознато

Особени предимства:
Универсални, равни покрития.

Особени недостатъци:
Образуване на мустаци / вискери/. Многократна спойваемост и обстоятелства много трудни.

СЕТ АД може да препоръча следните решения:

За претенциозните SMD електрически схеми и /или специални функции като бондиране.


Основни забележки за спойващи покрития:* Физично нанесените покрития, като например нанесените с течен припой слоеве, т.н. HAL покрития са явно по-дебели, но неравни.

** Химично, което означава без ток отложените метални слоеве, например Ni/Au или Sn, по технически причини не могат произволно дебело да се отлагат, тъй като процесът на отлагане, „заспива”, когато по-благородният метал изцяло припокрие по-неблагородната мед. Посредством този метод се постига равна повърхност, идентична с топографията на предходната медна повърхност.

*** Независимо от метода на отлагане като цяло се оформя т. н. дифузен слой между двата метални слоя. Този граничещ слой се създава при обмяната на атоми между различните благородни метали. Това довежда до едно „смесване” на базовата мед и метала на облагородената спойваща повърхност. Дебелината на дифузния слой зависи от вида на участващите метали, както и от температурните условия и времето им на въздействие върху системата от слоеве. По-високите температури и по-дългото им въздействие водят до нарастване на дифузния слой (напр. при съхранение или запояване).