Electrical test


Осъществява се 100% електрически тест на готовите печатни платки, като за изходни данни се използват производствените данни (GERBER и DRILL).

Тестовото оборудване е от най-ново поколение Flying probe тестери, модели А3 и А5, производство на фирма ATG Test Systems GmbH & Co. KG – Германия.

Възможности на тестващото оборудване

Тест за проводимост
от 1Ω до 10Ω
Тест за изолация
до 25МΩ (FM), 200МΩ (ohmic)
Тестов волтаж
до 250V
Праг на проводимост
от 1Ω до 2кΩ
Максимален размер на тестваната площ
400 mm х 520 mm
Максимален размер на печатната платка за тест
460 mm х 660 mm
Възможностите на теста са без ограничение за разстоянието между печатните елементи
Най-малка тестова площадка
50 µm
Най-малка тестова SMD-площадка
100 µm