Скоринг


Използва се за механично разделяне на платките. Оформя се линия под формата на буквата V с помощта на прецизен режещ инструмент.

Параметри на скоринга

Оставаща дебелина като мостче
0.30mm
Ъгъл на скоринга
30°
Мин. мед / разстояние между скоринг линията
400µm

Скоринг 


Стандартно
Разстояние между платките при мултиплицирането им
0.00mm
Допустимо отклонение на скоринг-линиите
±0.10mm
Минимално разстояние от скоринг-линията до медно поле за материал до 1.60mm
0.40mm
Минимално разстояние от скоринг-линията до медно поле за материал над 1.60mm
>0.50mm
Остатъчен материал след скоринг
0.30mm ± 0.10mm
Ъгъл на скорингования канал
30°
Минимална дебелина на материала при скоринговане
0.80mm
Отклонение в размера на платките след начупване
±0.20mm