Защитни маски


Защитните маски покриват цялата повърхност на платката с изключение на контактните повърхности, върху които се извършва монтаж на елементи или по някакви съображения те трябва да се оставят открити. Минималните разстояния от фотомаска до контактна площадка са 0.1mm, а при нанасяне на епоксидна или UV маска са 0.3mm.

Чрез нанасяне на епоксидна маска се извършва и запушване на преходни отвори (налага се например при закрепване на платката с вакуумни приспособления при тестване на монтираната схема). Условията, при които може да се извърши запушването на отворите, са илюстрирани по-долу.

При запълване на преходни отвори минималното разстояение от отвора до близки контактни площадки е минимум 0,30 мм.


Стандартни маски, използвани от СЕТ:

Защитни фотомаски 

ТипХарактеристики


Цвят:

ELPEMER SD2467SM-DG
тъмно зелен

ELPEMER SD2467SM-YG
светло зелен (жълто зелен)
ELPEMER SD2497SM-SG
бял

ELPEMER SD2457SM-SM
син

ELPEMER SD2447SM-SM
черен

ELPEMER SD2437SM-DG
червен


Стандарт:
IPC-SM-840C, Class H and T

Твърдост
7H

Диелектрична проницаемост
93kV/mm

Повърхностно съпротивление
1014W.cm

Вътрешно съпротивление
1016 W.cm
Taiyo PSR-4000 LEW1(US) 0.8 KG 
бяла

Епоксидна маска (PETERS)

ТипХарактеристики

SD2468 NB-M/21
Цвят:
зелена

Стандарт
IPC-SM-840C Class H

Диелектрична проницаемост
111kV/mm

Повърхностно съпротивление
1014 W.cm

Адхезия към Cu
много добра

Адхзия към Sn/Pb
много добра

Устойчивост на HAL
много добра

Защита при спойка “вълна”
отлична
SD2494 NB-SM
Цвят:
зелена

Стандарт
IPC-SM-840C, Class H

Диелектрична проницаемост
111kV/mm

Повърхностно съпротивление
1014 W.cm

Адхезия към Cu
много добра

Адхзия към Sn/Pb
много добра

Устойчивост на HAL
много добра

Защита при спойка “вълна”
много добра

UV маска (PETERS) 

ТипХарактеристики

SD2368 UV-SM-DG
Цвят:
зелена

Стандарт
IPC-SM-840C, Class H

Диелектрична проницаемост
103kV/mm

Повърхностно съпротивление
1014 W.cm

Адхезия към Cu
отлична

Адхзия към Sn/Pb
много добра

Устойчивост на HAL
много добра

Защита при спойка “вълна”
отлична