Позлатяване на куплунг


Фаска

Дебелина на платката
Ъгъл на фаската
[a]
Дълбочина на фаската[
1]
Разстояние между перата на куплунга и края на платката [
2]
< 1.20mm
< 1.20mm
0.50mm ± 0.15mm
0.80mm ± 0.10mm
= 1.20mm
30°
0.70mm ± 0.15mm
1.00mm ± 0.10mm
> 1.20mm
30°
0.80mm ± 0.15mm
1.10mm ± 0.10mm

1. Дълбочина на фаската
2. Разстояние между перата на куплунга и края на фаската
a – Ъгъл на фаската