Конструкция на панел


За да редуцираме разходите, както и за да се минимизира рискът от грешки, възникнали при производството или поради специфични технологични причини, ПП могат да бъдат комбинирани в един панел.

Ние можем да произвеждаме поръчкови панели или такива, съставени от нас имайки предвид изискванията на клиентите.

Панелите могат да бъдат прости или сложни. Могат да бъдат разделени чрез фрезоване, фрезоване с мостчета, скоринг или комбинация между всички.

Панел, разделен чрез скоринг

Ако изискването към точност на размерите на отделна платка е ±0.2mm най-удачно е платките да се разделят чрез скоринг. Панелите на скоринг не задължават използването на рамка, която да създава стабилност. Тя се използва основно за улеснение при монтирането на елементи към платката. 

Панел с платки, разделен чрез фрезоване

При този вариант контурът на платките се изработва изцяло чрез фрезоване с цел по-висока точност на размерите. Платките остават свързани в панел посредством нефрезовани участъци от материал (мостчета). При разделянето на платките, остатъкът от мостчетата следва да се обработи механично в случай, че пречи на монтажа в корпуса на изделието.

Панел с платки, разделени чрез фрезоване и скоринг

В случая изискването за точност на размера е по-високо само по оста Y (±0.1mm) и затова е предвидено фрезоване.

Панел с платки, разделени чрез фрезоване и технологични отвори за отчупване

В този пример отчупването на мостчетата е улеснено чрез пробиване на технологични отвори. Изработката на панела изисква повече разходи, но се избягват механични доработки след разделяне на платките.

На следващата илюстрация е дадена примерна конструкция на свързващите мостчета.