Press-fit технология


Бързото развитие на технологиите, все по-широкото използване на многослойните печатни платки и стремежът към подобряване механичната устойчивост водят до утвърждаването на Press-Fit технологията. Монтирането на конекторите се извършва след поставянето на всички останали елементи.

Предимства:

  • Лесен и бърз монтаж
  • Без процес на запояване
  • Без температурно натоварване
  • Надеждна и виброустойчива връзка
  • Щадящ околната среда