Карбонов печат


Печатането с карбонова паста създава предпоставки за получаване на нежелани къси съединения в печатната платка, тъй като пастата е проводима. За да бъдат избегнати е необходимо спазването на следните изисквания: Виж изображение по-долу:

Карбонов печат 

ТипХарактеристики

SD2841 (PETERS)
Цвят:
Чаерен (матов)

Стандарт
IPC-SM-840C, Class H

Повърхностно съпротивление (при дебелина на слоя ~25µm)~ 20 Ohm/cm2

Проводимост
много добра

Устойчивост на HAL
добра

Гладка повърхност