Минимални параметри на ПП


Стандартни минимални параметри: 

Дебелина на медтаМин. шина
Мин. разстояние
Минимален ринг
18 µm
0.15 mm
0.15 mm
0.15 mm
35 µm
0.20 mm
0.20 mm
0.20 mm
70 µm
0.25 mm
0.25 mm
0.25 mm
105 µm
0.30 mm
0.30 mm
0.30 mm
175 µm
0.35 mm
0.35 mm
0.35 mm

При специфични и сложни ситуации, моля изпратете Вашите данни!